Skip to content

Hej Lars, tak for et godt møde

auh_logo_white_rgb

Jeg har skabt et overblik og samlet informationen til dig her på siden. Målet er ikke kun at give et klart billede, men også at vise, hvordan vi kan skabe værdi for både jeres patienter og hospitalet.

Hours saved@2x-2

Identificerede områder, hvor vi kan hjælpe

Med udgangspunkt i vores snak, mandag d. 10. juni, har jeg undersøgt, hvad jeres geriatriske afdeling kan opnå ved at prøve vores LYNG One system af.

Du nævnte – som et eksempel på en business case – at der er ca. 40 senge på afdelingen og som jeg kort nævnte, har vi nogle valide målinger fra vores pilot-projekter på tyske hospitaler, netop geatriske afdelinger

Vi kan flytte ressourcer fra rutine- og dokumentationsopgaver til mere tid til omsorg og værdiskabende behandling for patienterne.

Med 40 senge kan vi bruge tiden bedre med patienterne.
Faktisk kan vi frigive mere end 126 timer om ugen ved at:

 • automatisere vitale målinger
 • vægt-monitorering
 • dokumentation af mobilitet

Du kan se de detaljerede tidsbesparelser i vores beregner nederst på siden her.

LYNG with icons 2

LYNG understøtter sundhedspersonalet, styrker patientplejen og effektiviserer hospitalet

Overvågning af vitale tegn:

 • Puls
 • Respiration
 • Bevægelse og mobilitet
 • Temperatur
 • Blodtryk
 • Iltning
 • Patientvægt
 • Sygeplejekald

For Sundhedspersonalet:

Forbedret patientpleje:
 • Præcis, berøringsfri overvågning kan tidligt registrere forværring.
 • Kontinuerlig dataanalyse forbedrer beslutningstagning og sikrer rettidig intervention.

Reduktion af manuelle opgaver:
 • Automatiseret indsamling af vitale parametre.
 • Automatiseret vægtregistrering og dokumentation af mobilitet frigør tid til bedre behandling.

Stressreduktion:
 • Nem overvågning og dokumentation reducerer stress.
 • Præcise alarmer og mobil adgang til data hjælper med at prioritere patienter.

Forbedret kommunikation og koordinering:
 • Nem deling af data forbedrer teamkommunikation og sikrer ensartet rapportering af patientinformation ved vagtskifte.


 

For Hospitalsadministrationen:

Operationel Effektivitet:

 • Automatiseret dataindsamling: Reducerer manuel indtastning og fejl.
 • Forbedret arbejdsgang: Strømliner processer og koordinering.

Omkostningsbesparelser:
 • Reduceret indlæggelsestid: Forebygger komplikationer og optimerer sengebrug.
 • Færre genindlæggelser: Tidlig detektion reducerer genindlæggelser.
 • Optimeret ressourceallokering: Besparelser på overarbejde og personaleomkostninger.

Compliance og Jura:
 • Nøjagtig dokumentation: Sikrer compliance og juridisk beskyttelse.
 • Forbedret rapportering: Gør compliance og revision enklere.

Økonomiske Fordele:
 • Som et lille udplug af det økonomiske fordele der er med (f.eks.
  40 senge) kan I se de detaljerede tidsbesparelser i vores beregner nederst her på siden.

 

 

Implementeringsplan for et pilotprojekt

Integration med Columna

Vores løsning er designet til at integrere med forskellige systemer. Også jeres eksisterende system, Columna.
Mit bud er at vi på tre uger kan være i luften med et pilotprojekt hos AUH, så I hurtigt kan se effekten og potentialet.

En plan kunne se således ud:

Primo August - Uge 32

Opsætning og konfiguration

August - Uge 32-33

Personaleuddannelse og onboarding

Ultimo August - Uge 34

System test og Go-live

Hvad er næste skridt?

Opfølgende besøg og demo

Jeg foreslår at planlægge et opfølgende møde så hurtigt som muligt. Jeg kender ikke sommerferie-planerne hos jer, men foreslår booke et møde i min kalender nedenfor👇

Jeg er selv tilbage uge 31 / 29 juli.

Demo og muligheder

Det kunne nok være en idé at arrangere en live demo hos jer, når det passer jer.

Prisstruktur, køb eller leasing

Omkostningerne til et pilotprojekt afhænger af tid, antal og potentiale . Vi kan levere et detaljeret forslag nårvi har snakket.

15 timer – hver dag

På Schrobenhausen Hospital i Tyskland bruger sygeplejepersonalet mere end 15 timer hver dag på at indsamle patienters vitale data, registrere vægt og dokumentere mobilitet.

De har 34 senge.

Det er 15 timer, der ikke bruges på at behandle patienter.

 

Shahram Tabrizi. Cheflæge for akutgeriatrien

“Automatisering af de kedelige og hyppige opgaver ville have en enorm indvirkning på både personalets og patienternes velbefindende samt på hospitalets økonomi og administration.”

Læge ved Schrobenhausen Hospital

Overlæge, Akutgeriatri

Bliv en visionær partner

Bliv en nøglepartner i vores rejse for at revolutionere sundhedsteknologi. Vi tror på at vi sammen kan vi forme fremtiden for patientpleje.

Team-13 (1)

 

Kontinuerlig e forbedringer:
Som partner vil du have direkte indflydelse på fremtidige udviklinger, hvilket sikrer, at vores løsninger altid opfylder dine behov.

Forbedret Patientovervågning:
Kommende funktioner vil inkludere avanceret analyse og AI-drevne indsigter.

 

IMG_0332

Beregn potentiale

Antal senge i afdelingen/hospitalet
40

Tidsbesparelse på indsamling af vitale data

Shift
Day
Week

Tidsbesparelse på vægtregistrering

Day
Week

Tidsbesparelse på vægtregistrering (ved indlæggelse)

Week

Tidsbesparelse på dokumentation af mobilitet

Shift
Day
Week

Beregningerne er baseret på pilotprojekter fra tyske hospitaler og følgende rutiner:

 • Typiske vitale tegn registreres én gang pr. vagt (2 vagter/dag) - tager 8 minutter/patient
 • Vægten måles én gang om dagen - tager 4 minutter/patient
 • Vægten måles også ved indlæggelse - tager 5 minutter/patient
 • Mobilitet dokumenteres én gang pr. vagt - tager 3 minutter/patient
 • Tidsbesparelsen på vægtregistrering (ved indlæggelse) er baseret på 1,5 ugentlige indlæggelser pr. seng.

Ugentligt

Tid der kan bruges
på patienter

Vil du have dine beregnede resultater sendt til din indbakke?

Giv os dit navn og din e-mailadresse, så sender vi dem med det samme.

Kontaktinfo på mig

Hvis du har spørgsmål eller andet, er du velkommen til at tage fat i mig:

Email: christian@ablymed.com

Telefon: +45 20 86 95 40

Med venlig hilsen

Christian Bennike
Salg og rådgivning

15950160-1